Akademik Kadro İlanı Veren Üniversiteler !!!

Akademik kadro ilan? veren üniversiteler

627 say?l? KHK ile ihraç edilen 2 bin 346 akademisyenin yerine üniversiteler 245 ki?ilik kadro açt?

672 say?l? Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2 bin 346 akademisyen ihraç edilirken, akademik kadro ilanlar?na göre devlet üniversiteleri 245 akademisyen alacak.

Devlet Personel Ba?kanl??? ve Yüksekö?retim Kurulu’nun (YÖK) sitelerindeki bilgilere göre devlet üniversiteleri 170 profesör, doçent ve yard?mc? doçent için akademik personel ilan? verdi.

Al?nacak ö?retim görevlisi, ara?t?rma görevlisi, okutman ve uzman say?s? ise 75. Devlet üniversiteleri için 36 profesör, 29 doçent ve 105 yard?mc? doçent için akademik personel ilan? verilirken; 35 ö?retim görevlisi, 30 ara?t?rma görevlisi, 9 okutman ve 1 de uzman istihdam edilecek.

1295948_620x410
K?M NE ?LAN VERD?? 

Akademik kadro ilan? veren üniversiteler aras?nda en çok istihdam? Adnan Menderes Üniversitesi yapacak. 30 akademisyen alacak olan üniversitede, 22 akademisyen ihraç edilmi?ti. Bozok Üniversitesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi 26’?ar kadro ilan? verdi. Bozok Üniversitesi’nde 44, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde 39 akademisyen hakk?nda ihraç karar? verilmi?ti. 41 akademisyeni ihraç edilen Karabük Üniversitesi ise 25 akademisyen alacak. 2016-2017 ö?retim y?l? öncesinde 245 kadronun tamam? dolsa dahi, 2 binin üzerindeki akademisyenin aç???n?n nas?l kapanaca?? henüz netlik kazanmad?.

 Jeff Keppinger Authentic Jersey

20 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir