AĞUSTOS AYINDA VERİLECEK ÜCRETSİZ PLAYSTATİON PLUS OYUNLARI BELLİ OLDU !!

A?USTOS AYINDA VER?LECEK ÜCRETS?Z PLAYSTAT?ON PLUS OYUNLARI BELL? OLDU !!


A?ustos ay?nda sunulacak ücretsiz PlayStation Plus oyunlar? belli oldu

Sony en sevilen konsolu PlayStation ile ilgili  kendi sayfas? üzerinden PlayStation Plus üyelerine belirli oyunlar? ücretsiz sunaca?? oyunlar? aç?klad?.

Sony A?ustos ay?nda yine oyuncular? sevindirecek  e?lenceli yap?mlar sunacak.

PS Plus üyeli?i olan PS4 kullan?c?lar?na E?lenceli Oyunlar Tricky Towers ve Rebel Galaxy oyunlar? ücretsiz Kullan?. PS3 kullan?c?lar?na ise Yakuza 5 ve Retro/Grade oyunlar? yine ücretsiz olarak sunulacak.

A?a??daki listede PlayStation Plus üyelerine verilecek di?er ücretsiz yap?mlara göz atabilirsiniz.

A?ustos Ay?nda PlayStation Plus üyelerine sunulacak ücretsiz oyunlar

Tricky Towers – PlayStation4
Rebel Galaxy – PlayStation4
Yakuza 5 – PlayStation3
Retro/Grade – PlayStation3
Ultratron – PS Vita, PS3, PS4

En iyi 10 PlayStation 4 oyunu

 

Fakat, PS4’te, ?u anda oynayabilece?iniz e?it ölçüde birçok muhte?em oyun da var. Baz?lar? oldukça tan?d?k, ancak gözden kaç?rm?? olabilece?iniz di?er oyunlar da yok de?il. Bu nedenle, PS4’ün ?u anki katalo?undaki en çok oynanan oyunlar?n tamam?n?n bir listesini haz?rlad?k.

E?er, henüz bunlardan baz?lar?n? oynamad?ysan?z, hemen harekete geçin. Her ne olursa olsun, yak?nda büyük bir oyun ç?k?? dönemine girece?iz. Perdeleri kapay?n, güne?ten gelen ???nlar? engelleyin ve konsoldaki en iyilerin keyfini sürmeye ba?lay?n.

Bizim gözden kaç?rd???m?z baz? oyunlar ya da gizli cevherler mi var? Yorumlar?n?z? bekliyoruz.

Grand Theft Auto V

Silahl? soygunlar ve çok daha fazlas?

Sadece bu platformdaki en iyi sandbox oyun olmakla kalmay?p, GTA V, ayr?ca en iyi golf oyunu en iyi tenis simülasyonu gerçekcili?i  tart??mas?z sanal yoga ?ampiyonu ve en iyi yar?? oyunlar?ndan bir tanesi olmu?tur… Bu, oldukça uzun ömürlü bir MMO’dur.

Ç?lg?n Trevor  Franklin ve Michael’?n bize getirdi?i ?ey, bütünüyle farkl? üç bak?? aç?s?ndan görünen, son derece iyi bir ?ekilde gerçe?e dönü?türülmü? bir ?ehir. Trevor, bir Rockstar oyunundan beklenen karakter; ta?k?n bir katil; Franklin, sokak sanatlar?yla u?ra?an ve ?apkadan tav?an ç?karma becerisi olan, klasik “fakirlikten zenginli?e” karakteri. Michael ise, i?e yaramayan bir ailesi olan, bira göbe?i ile ba?? belada bir suçlu.

GTA V’i oynad???n?zda, – multiplayer  bir ba?? bo? dolanma, hikaye odakl? bir üçüncü ?ah?s aksiyonu, bir uçu? simülasyonu ile birlikte – bu kendisinin, hem bu nesilde hem de eskisi üzerinde en iyi oyun oldu?unu ortaya koymaktad?r.belki de ?u ana kadarki en iyi oyunu oynad???n?z? bile dü?ünebilirsiniz; buna hakk?n?z da var…

The Last Of Us Remastered

Naughty Dog’un en iyi oyunu 

Birçok oyun, bize gelece?in post-apokaliptik (k?yamet sonras?) görüntülerini sunmu?tu, ancak hiçbirisi, Joel ve Ellie’nin hikayesi kadar vah?i, inan?labilir ya da dokunakl? gelmemi?ti.

Bu durum, PS3 üzerinde zaten kusursuza yak?nd?. Fakat mevcut neslin yükselen performans tavan? ile birlikte, i?ler daha da farkl? bir boyuta ula?t?. Uncharted’?n ne?eli hazine av? maceralar?ndan radikal bir ?ekilde ayr?lan The Last Of Us Remastered, karanl?k atmosferi, psikolojik yan? ve tabii ki zombileriyle kusursuz bir oyun.

Bloodborne

Sabr?n?z varsa muhte?em bir oyun olacak

From Software’in karma??k ve herkesin zorlu?undan yak?nd??? Souls oyunlar?n?n hepsi çok konu?uldu ve fanlar? bu durumu çok s?k dile getirdi. Fakat asl?nda hiçbirisi, Bloodborne kadar ilginç ve zor de?ildi.

Yard?mc? metin pencereleri ortadan kalkm??, gizli bir zorluk modunun etkisini hissettiren bir RPG var kar??m?zda. Dü?man? dikkatle seyretmeniz, onun hücum modellerini ezberlemeniz, tam zaman?nda tetikte olman?z ?art ve tüm bunlar, Bloodborne’u sab?r gerektiren bir oyun haline getiriyor.

Batman: Arkham Knight

 ac?lar ve Batmobile’lar

Bu bir Batman simülatörü; art?k siz de Batman olabilirsiniz. Üstelik konsol sürümü ile PC sürümünü utand?ran ender oyunlardan birini oynayarak…

Rocksteady, e?siz yumruk kavgalar?n?, alet-edevat güçlendirmesini ve kara hikaye anlat?m?n? kusursuz bir biçimde bir araya getirmi?. Hayranl?k uyand?ran sanatsal sinematikler, kusursuzu yak?n bir süper kahraman simülasyonu sunuyor.

NBA 2K15

Basketboldan nefret mi ediyorsunuz  Burada her ?eyi de?i?tirecek bir oyun var

NBA  serisinin adeta “yere çak?lmas?”, birkaç y?l önce yeni bir efsaneyi de do?urdu: NBA 2K serisi… Ve i?te bu seri, yeni nesil konsollar?n gücünü de arkas?na alarak, NBA 2K15’te zirveye ç?km?? durumda.

Oyunda MyCarrer, MyTeam, Park, MyGM gibi pek çok farkl? mod bulunuyor ve aç?kças? hepsi de ba?ar?l?. Grafikler son derece etkileyici, maçlar gerçe?e çok yak?n.

Basketbol sevmiyor bile olsan?z; bu oyunu mutlaka deneyin. Sonuçta i?in içinde pek çok simülasyon ö?esi de var ve sadece bu bile, size oyunu sevdirebilir.

 Geno Atkins Womens Jersey

Etiketler:,
1.436 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir