Afrikalı Çocukların Eğitici Oyunu

Afrikal? çocuklar?n oynad??? Osani adl? bu oyunda çocuklar hem ö?reniyor hemde e?leniyor.Her bir çocuk yere oturur ve ayaklar?n? çember ?ekline getirirler.Hepsinin ayaklar? birbirine de?melidir bu sayede hepsi birbirine ba?l? kalabilir.Ard?ndan her bir çocu?un ismi, yuvarlak bir nesne olarak kabul edilir(Güne?,Ay,Y?ld?z,Göz gibi).Ve bu çocuktan bu objenin mecaz anlam? ile aç?klamas? istenir(aile,birliktelik,ana rahmindeki çocuk veya ay?n döngüleri gibi).E?er o çocuk bunu bilemezse gruptan elenir ve en son bir çocuk kalana kadar oyun devam eder.Kazanan çocuk ise inançlar?na göre uzun ve güzel bir hayat ya?ayacakt?r.
 Fred Warner Womens Jersey

3 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

pay someone to write my resume
Where to Get a Resume Done Professionally
do homework for money
Pay someone to write a research paper
Please Do my school work!
Do My Online College Class
do homework for money


Write academic papers for money


pay someone to write my resume

Do My Online College Class


Please Do my school work!

Where to Get a Resume Done Professionally