2012 KPSS Soruları ve Cevapları

2012 Kpss s?nav?n?n sorular? ve cevaplar? OSYM taraf?ndan yay?nland?.7 – 8 Temmuz 2012 de yap?lan KPSS s?nav? 4 oturumda bitti.Cumartesi sabah Genel Yetenek – Genel Kültür ile Yabanc? Dil S?nav?.Cumartesi ö?leden sonra E?itim Bilimleri , Pazar sabah Hukuk ?ktisat ??letme Maliye Muhasebe Testi , Pazar ö?leden sonra ise Çal??ma Ekonomisi ve Endüstri ?li?kileri-Ekonometri-?statistik-Kamu Yönetimi-Uluslararas? ?li?kiler Testi yap?ld?.A?a??daki adrese t?klayarak s?nav sorular?n? görüntüleyebilirsiniz.E?er linke t?klad???n?zda sorular görüntülenmiyorsa sorular ÖSYM taraf?ndan kald?r?lm?? demektir.

S?nav sorular?n? görmek için Buraya T?klay?n Brandon Scherff Authentic Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir0

0