2012 KPSS Soruları ve Cevapları

2012 Kpss s?nav?n?n sorular? ve cevaplar? OSYM taraf?ndan yay?nland?.7 – 8 Temmuz 2012 de yap?lan KPSS s?nav? 4 oturumda bitti.Cumartesi sabah Genel Yetenek – Genel Kültür ile Yabanc? Dil S?nav?.Cumartesi ö?leden sonra E?itim Bilimleri , Pazar sabah Hukuk ?ktisat ??letme Maliye Muhasebe Testi , Pazar ö?leden sonra ise Çal??ma Ekonomisi ve Endüstri ?li?kileri-Ekonometri-?statistik-Kamu Yönetimi-Uluslararas? ?li?kiler Testi yap?ld?.A?a??daki adrese t?klayarak s?nav sorular?n? görüntüleyebilirsiniz.E?er linke t?klad???n?zda sorular görüntülenmiyorsa sorular ÖSYM taraf?ndan kald?r?lm?? demektir.

S?nav sorular?n? görmek için Buraya T?klay?n Brandon Scherff Authentic Jersey

1.094 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir