2011 Kurban Bayramı Manzarası

Öncelikle herkesin kurban bayram? mübarek olsun.Her sene gibi güzel bir bayram ve tatil.Bizi bitek üzen kazalar ve baz? insanlar?n kurbanlar? kesi? biçimi.Baz? insanlar hayvan? ?ekilden ?ekile sokuyor.Kimi ise hayvan kaçmas?n diye ayak bileklerini kesiyor.Adam gibi hallet ?u i?i karde?im.Sevap i?licem diye günaha giriyon.Bilmiyorsan uzaman?na kestir.Hayvana niye ac? çektiriyosun.Neyse biz onlar? Allaha havale ediyoruz bidaha olmamas?n? istiyoruz.Yetkililerdende güzel temiz bir kesim alan? rica ediyoruz.A?a??daki resimler 2011 y?l?n?n ilk kurban manzaralar?.

?lk 2 resim benden
?lk 2 resimi ben çektim.Adam kuzular? bagaja koymu? orda sat?? yap?yordu.Kuzularda ne oldu?undan habersiz etrafa bak?yor. :)Birde kaçmas?n diye bagaj kapa??n? kapatt?.Hayvan orda noldu bilmiyom 🙂

Di?er Resimler

Bo?a Ma?aza’n?n ?çine Girdi Mü?terinin Tepkisini Merak Ediyorum 🙂
?anl?urfa’da, sahibinin elinden kaçan ve onlarca ki?iyi pe?inden ko?turan azg?n bo?a, içi mü?teri dolu 2 ma?azaya dald?. Al??veri? yapanlara korku dolu anlar ya?atan bo?a, güçlükle yakalanarak kesilece?i alana götürüldü. Kurban bayram?nda kesilmek üzere dün 3 bin 500 liraya sat?n al?nan bo?a, sahibi taraf?ndan kamyonetle Köprüba?? semtindeki evine getirildi. Bo?a kamyonetten indirilirken sahibinin elinden kurtularak kaçmaya ba?lad?. Kentin en i?lek semti olan Atatürk Bulvar?’na ç?kan bo?a trafi?i birbirine katt?. Ellerinde sopa ve kement ile pe?inden ko?an yakla??k 10 ki?i taraf?ndan güçlükle yakalanan bo?a eve götürülmek istenirken kurtulup yeniden kaçmaya ba?lad?. Pe?inden ko?anlar?n, ya?mur nedeniyle ?slanan zeminde kayarak dü?melerine yol açan bo?a, bulvar üzerindeki 2 ma?azaya girdi. ?cerideki onlarca mü?teriye korku salan bo?a, pe?inhden gelenlerce burada güçlükle yakalan?p, sakinle?tirildikten sonra götürülebildi. Hasan KIRMIZITA? (DHA)
 Pernell McPhee Womens Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir