2011 Kurban Bayramı Manzarası

Öncelikle herkesin kurban bayram? mübarek olsun.Her sene gibi güzel bir bayram ve tatil.Bizi bitek üzen kazalar ve baz? insanlar?n kurbanlar? kesi? biçimi.Baz? insanlar hayvan? ?ekilden ?ekile sokuyor.Kimi ise hayvan kaçmas?n diye ayak bileklerini kesiyor.Adam gibi hallet ?u i?i karde?im.Sevap i?licem diye günaha giriyon.Bilmiyorsan uzaman?na kestir.Hayvana niye ac? çektiriyosun.Neyse biz onlar? Allaha havale ediyoruz bidaha olmamas?n? istiyoruz.Yetkililerdende güzel temiz bir kesim alan? rica ediyoruz.A?a??daki resimler 2011 y?l?n?n ilk kurban manzaralar?.

?lk 2 resim benden
?lk 2 resimi ben çektim.Adam kuzular? bagaja koymu? orda sat?? yap?yordu.Kuzularda ne oldu?undan habersiz etrafa bak?yor. :)Birde kaçmas?n diye bagaj kapa??n? kapatt?.Hayvan orda noldu bilmiyom 🙂

Di?er Resimler

Bo?a Ma?aza’n?n ?çine Girdi Mü?terinin Tepkisini Merak Ediyorum 🙂
?anl?urfa’da, sahibinin elinden kaçan ve onlarca ki?iyi pe?inden ko?turan azg?n bo?a, içi mü?teri dolu 2 ma?azaya dald?. Al??veri? yapanlara korku dolu anlar ya?atan bo?a, güçlükle yakalanarak kesilece?i alana götürüldü. Kurban bayram?nda kesilmek üzere dün 3 bin 500 liraya sat?n al?nan bo?a, sahibi taraf?ndan kamyonetle Köprüba?? semtindeki evine getirildi. Bo?a kamyonetten indirilirken sahibinin elinden kurtularak kaçmaya ba?lad?. Kentin en i?lek semti olan Atatürk Bulvar?’na ç?kan bo?a trafi?i birbirine katt?. Ellerinde sopa ve kement ile pe?inden ko?an yakla??k 10 ki?i taraf?ndan güçlükle yakalanan bo?a eve götürülmek istenirken kurtulup yeniden kaçmaya ba?lad?. Pe?inden ko?anlar?n, ya?mur nedeniyle ?slanan zeminde kayarak dü?melerine yol açan bo?a, bulvar üzerindeki 2 ma?azaya girdi. ?cerideki onlarca mü?teriye korku salan bo?a, pe?inhden gelenlerce burada güçlükle yakalan?p, sakinle?tirildikten sonra götürülebildi. Hasan KIRMIZITA? (DHA)
 Pernell McPhee Womens Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hitchens and yet essayscorer
Outline essay format
How to put song titles in essays
Stop view clear case software
Disuccinimidyl carbonate synthesis of proteins
Bush viper classification essay
Driving age debate essays
Pagpapahayag ng suliranin sa thesis generator
Aqr momentum fund case study
Asian institute of finance essays
Characteristics of good essay

Cancer research articles

Travelling broadens the mind essay writer

Nokia research center cognitive radio sensor

Save essays online

Alexander gulino case search

Mystic monk coffee case study mcgraw hill

Conclusion for essay on music

Soane museum architecture thesis

Verschil bachelor en master thesis pdf